459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Narkolepsie, náhlé usínání

Popis narkolepsie

Fyziologie (jak to má fungovat)

Spánek je relaxační fáze organismu. Dochází ke snížení mozkové aktivity a částečné ztrátě vědomí. Člověk je méně citlivý na vnější podněty. Snížena je i tělesná teplota, tep a dech. Během spánku se lidem zdají sny, a to i pokud si je po probuzení nepamatují. Délka spánku je zcela individuální, ale průměrně se optimální doba uvádí kolem 7-8 hodin.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Narkolepsie je chronická neurologická porucha. Mozek pacienta není schopen správně regulovat cyklus spánku a bdělosti. U pacientů se může objevit náhlé okamžité (klidně i během několika vteřin) upadání do spánku nebo extrémní ospalost při soustředěných činnostech.

Příčiny

  • nejsou zcela objasněny
  • traumatická událost, strachy, stres, psychický tlak, forma úniku z nepříjemných situací
  • vypjaté emoce, pracovní, partnerské, či rodinné neshody

Příznaky

Pacienti trpící narkolepsii často náhle usínají, mohou trpět i ospalost, únavou, poruchou soustředění, koncentrace. Může se dostavit kataplexie (náhle ztuhnutí svalstva), spánková obrna (pacientova mysl je vzhůru, ale tělo je stále paralyzováno).

Komplikace

Narkolepsie způsobuje pacientů především problémy v každodenním životě, ať už v profesionálním nebo soukromém, jsou často bráni jako líní, letargičtí či nevychovaní. S náhlými záchvaty spánku samozřejmě vzniká i riziko zranění, či katatonie.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Doporučuje se dodržovat pravidelný denní a noční režim, správná hygiena spánku a pravidelná fyzická aktivita (umět se unavit).

Léky

Narkolepsie je porucha, která zatím zůstává moderní medicínou nevyléčena. Dají se léčit pouze její projevy. Pacientům se mohou podávat psychostimulancia a antidepresiva.

Byliny

Byliny podle lidového léčení

(Informační zdroje stránky)